Gumisil C – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil C

Dawka, sposób i termin stosowania – warzywa i rośliny okopowe:

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-C

Lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 8,1
2 Zawartość substancji organicznej 25
3 Zawartość azotu (N) 0,06
4 Zawartość fosforu (P) 0,65
5 Zawartość potasu (K) 1,7
6 Zawartość węgla organicznego 0,59
 

EFEKTY ZASTOSOWANIA GUMISIL C:

 • dzięki GumiSil – C roślina otrzymuje na start wszystko co niezbędne
 • zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej i azotowej na roślinę
 • intensywny wzrost rozsady wolnej od chorób, wpływa na zdrowotność systemu korzeniowego
 • zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin po stresie wywołanym podczas przesadzenia
 • lepsze wybarwienie i wzrost wagi plonu handlowego
 • nadaje się do fertygacji
 • obniża koszty produkcji
 • przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie
 • zwiększa ilość plonów i podnosi ich jakość
 • obniża wchłanianie metali ciężkich
 • redukuje stres związany z suszą, przymrozkami, i działaniem środków ochrony roślin
 • dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej