GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Rośliny zbożowe – jare i ozime

Pszenica, żyto, jęczmień, ryż, proso, owies

Zboża ozime
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu
z zaprawiaczami przed zasiewem
0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l roztworu roboczego na 1 t nasion – zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, wzrost odporności na mróz
– redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: jesień,
w fazie powstania 4-5-ciu liści
1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie krzewienia się
– początku strzelania w źdźbło
1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25%
– zawartości glutenu do 5%
– szklistości do 17%
III oprysk: w fazie kłoszenia
– początku dojrzałości mlecznej
1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Zboża jare
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w połączeniu
z zaprawiaczami przed zasiewem
0,5 l GumiSil / 10-15 l wody / 10-15 l
roztworu roboczego na 1 t nasion
– zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego,
– wzrost odporności na mróz
– redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I oprysk: w fazie krzewienia się
– początku strzelania w źdźbło
1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II oprysk: w fazie kłoszenia
– początku dojrzałości mlecznej
1 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: urodzajności o 15-25%, zawartości glutenu do 5%, szklistości do 17%

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-A

lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 10
2 Zawartość substancji organicznej 19,7
3 Zawartość azotu (N) 0,05
4 Zawartość fosforu(P) 0,65
5 Zawartość potasu(K) 1,8
6 Zawartość węgla organicznego 0,5