Gumisil B – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil B

Dawka, sposób i termin stosowania – rośliny oleiste (uprawy polowe):

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-B

Lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 10,1
2 Zawartość substancji organicznej 23,2
3 Zawartość azotu (N) 0,06
4 Zawartość fosforu (P) 0,63
5 Zawartość potasu (K) 1,7
6 Zawartość węgla organicznego 0,64
 

EFEKTY ZASTOSOWANIA GUMISIL B:

 • zwiększa masę tysiąca ziaren i liczbę strąków
 • wspomaga szybszą regenerację roślin po niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • zwiększa odporność łodyg na pękanie
 • zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej i azotowej na roślinę
 • skuteczne wykorzystanie substancji podawanych podczas nawożenia
 • obniża koszty produkcji
 • przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie
 • zwiększa ilość plonów i podnosi ich jakość
 • obniża wchłanianie metali ciężkich
 • redukuje stres związany z suszą, przymrozkami, i działaniem środków ochrony roślin
 • dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej