GumiSil A

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-A

lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 10
2 Zawartość substancji organicznej 19,7
3 Zawartość azotu (N) 0,05
4 Zawartość fosforu(P) 0,65
5 Zawartość potasu(K) 1,8
6 Zawartość węgla organicznego 0,5

EFEKTY ZASTOSOWANIA GUMISIL A:

 • wpływa na rozkrzewianie się zbóż, pobudza do dynamicznego wzrostu i krzewienia
 • polepsza jakość oraz liczbę kłosów, liczbę ziaren w kłosie i ich masę
 • zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej i azotowej na roślinę
 • zwiększa wydajność fotosyntezy
 • zwiększa odporność roślin na choroby
 • może być stosowany na słomę, ścierń lub inny rodzaj masy organicznej
 • obniża koszty produkcji
 • przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie
 • zwiększa ilość plonów i podnosi ich jakość
 • obniża wchłanianie metali ciężkich
 • redukuje stres związany z suszą, przymrozkami, i działaniem środków ochrony roślin
 • dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest RES sp. z o. o. (dalej "RES") z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Krowoderska 5, adres: res.sp.zoo@gmail.com
 2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.