GumiSil A – Composite, organic, mineral bio fertilizer for wheat, barley, rye

GumiSil A

Dawka, sposób i termin stosowania – zboża jare i ozime (uprawy polowe):

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-A

lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 10
2 Zawartość substancji organicznej 19,7
3 Zawartość azotu (N) 0,05
4 Zawartość fosforu(P) 0,65
5 Zawartość potasu(K) 1,8
6 Zawartość węgla organicznego 0,5
 

EFEKTY ZASTOSOWANIA GUMISIL A:

 • wpływa na rozkrzewianie się zbóż, pobudza do dynamicznego wzrostu i krzewienia
 • polepsza jakość oraz liczbę kłosów, liczbę ziaren w kłosie i ich masę
 • zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej i azotowej na roślinę
 • zwiększa wydajność fotosyntezy
 • zwiększa odporność roślin na choroby
 • może być stosowany na słomę, ścierń lub inny rodzaj masy organicznej
 • obniża koszty produkcji
 • przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie
 • zwiększa ilość plonów i podnosi ich jakość
 • obniża wchłanianie metali ciężkich
 • redukuje stres związany z suszą, przymrozkami, i działaniem środków ochrony roślin
 • dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej