Gumisil D – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil D

Dawka, sposób i termin stosowania – rośliny sadownicze (uprawy wszystkich gatunków):

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-D

Lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 7,6
2 Zawartość substancji organicznej 26,3
3 Zawartość azotu (N) 0,06
4 Zawartość fosforu (P) 0,65
5 Zawartość potasu (K) 1,7
6 Zawartość węgla organicznego 0,59
 

EFEKTY ZASTOSOWANIA GUMISIL D:

 • zwiększa wytrzymałość pąków kwiatowych i poprawia zdolności regeneracyjne
 • zawiera mikro i makroskładniki dla odpowiedniego odżywiania, oraz wpływu gospodarki wodnej na roślinę
 • zawiera Krzem i Bor niezbędne do pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby
 • zwiększenie odporności roślin na infekcje
 • wzrost liczby zawiązanych owoców
 • zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach
 • nadaje się do fertygacji
 • obniża koszty produkcji
 • przyspiesza ukorzenienie i dojrzewanie
 • zwiększa ilość plonów i podnosi ich jakość
 • obniża wchłanianie metali ciężkich
 • redukuje stres związany z suszą, przymrozkami, i działaniem środków ochrony roślin
 • dobrze rozpuszczalny w cieczy roboczej