Gumisil B – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil B

Rośliny oleiste

Kukurydza, rzepak, słonecznik, soja, len, bawełna, kakaowiec, kokos, oliwka, orzech, sezam

Słonecznik
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 20-30 l wody
/ moczenia nasion 12 godz.
– zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 12%
– aktywizacja rozwoju na początku wegetacji
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
I zabieg (oprysk): w fazie powstania
2-4 liści właściwych
1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie powstania
3-8 liści właściwych
1-2 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – zawartości
oleju do 1,5%; – średnicy koszyczka o 2-4,5 cm;
– masy 1000 nasion o 3-5,5 ha
III zabieg (oprysk): w stadium wykształcania ziaren
w koszyczku. (Trzeciego oprysku przy braku środków
technicznych można nie przeprowadzać)
1-2,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
Kukurydza
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 9 l wody / 1 t ziaren
Moczenie przez 12 godzin
– zwiększenie energii kiełkowania,
siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– zwiększenie urodzajności o 12-25%
I zabieg (oprysk): w fazie rozwoju liści
– powstanie od 3 do 5 liści rozwiniętych
1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): po 20 dniach po pierwszym zabiegu
(w fazie rozwiniętych 9-11 liści oraz dodatkowo
po wystąpieniu warunków stresowych)
1-1,5 l GumiSil / 200-400 litrów wody / 1 ha Zwiększenie:
– zawartości białka w ziarnie do 1,5%;
– zielonej masy przy uprawie na kiszonkę
Soja
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 2-3 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren.
Moczenie 12 godzin
– zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego,
zwiększenie odporności na suszę
– redukcja stresu po obróbce pestycydami i inne
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania
– powstania 2-3 liści właściwych, faza rozety
1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie 6-8 liści 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie:
– urodzajności o 15-20%;
Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów
mineralnych o 20-30%
III zabieg (oprysk): w fazie zakończenia
okresu tworzenia pąków kwiatowych
1-1,5 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
Rzepak ozimy i jary
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion przed wysiewem 1-1,5 l GumiSil / 8-10 l wody / na 1 t ziaren.
Moczenie 12 godzin
– zwiększenie energii kiełkowania, siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– redukcja stresu po obróbce pestycydami
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstania
pierwszej pary liści właściwych
1-1,5 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): 15 dni po poprzednim zabiegu 1,5-2,0 l GumiSil / 200-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 10-15%; – jakości nasion
Zmniejszenie: – norm stosowania nawozów
mineralnych o 20-30%

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-B

Lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 10,1
2 Zawartość substancji organicznej 23,2
3 Zawartość azotu (N) 0,06
4 Zawartość fosforu (P) 0,63
5 Zawartość potasu (K) 1,7
6 Zawartość węgla organicznego 0,64