Gumisil C – Composite, organic, mineral bio fertilizer for sunflower, corn, soy, rapeseed

GumiSil C

Rośliny warzywne i okopowe

Ziemniak, burak, marchew, rzepa, fasola, groch, pomidor, papryka, ogórek, kabaczki, patisony, kapusta

Pomidor, Papryka, Bakłażan
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 70 ml GumiSil / 10 l wody / 10 kg nasion. Moczenie 24 godziny – zwiększenie energii kiełkowania,
siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– redukcja stresu po obróbce pestycydami,
– zapewnia odporność na różne choroby
I zabieg (oprysk): w fazie kiełkowania – powstanie 3-5 liści, przy przygotowaniu rozsady 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 3-7 dni po wysadzeniu do gruntu 1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 22-40%;
– cukrów i witaminy C
Redukcja: – zawartości azotanów i pozostałości
pestycydów w płodach do 30%
III zabieg (oprysk): z odstępem 12-15 dni
po drugim oprysku
1 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
Ziemniak
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Przygotowanie bulw przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 40 l wody / na 1 t bulw. Moczenie przez 1-3 godzin zwiększenie energii kiełkowania,
siły kiełkowania do 15%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– zwiększenie odporności na mróz i suszę
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-4 liści (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w fazie tworzenia pąków kwiatowych (po wykiełkowaniu łącznie z obróbką przeciw stonce ziemniaczanej) 1,5-2,0 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 20-42%; – liczby bulw
do obrotu towarowego do 10%; – skrobi i witaminy C
Redukcja azotanów i pozostałości pestycydów
w płodach do 30%
Ogórki, Kabaczki, Patisony
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 100 ml GumiSil / 20 l wody na 10 kg nasion. Moczenie 12 godzin – zwiększenie siły kiełkowania do 20%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– zwiększenie odporności na różne zachorowania
I zabieg (oprysk): w fazie powstania 3-5-ciu liści, przy metodzie uprawy rozsadowej 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): za 15-20 dni po pierwszym oprysku 1,5-2 l GumiSil / 50-300 l wody / 1 ha Zwiększenie: – urodzajności o 25-40%;
– jakości płodów do obrotu towarowego
Redukcja: azotanów do 30%
Kapusta
Opis czynności Zalecana dawka i proporcja mieszania z wodą Efekt
Zaprawianie nasion w roztworze roboczym przed sadzeniem 1,5-2 l GumiSil / 20-40 l wody na 1 t nasion. Moczenie 12 godzin
Moczenie 12 godzin
– zwiększenie siły kiełkowania do 18%
– stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
– redukcja stresu po obróbce pestycydami,
Zwiększenie urodzajności o 18-25%
I zabieg (oprysk): w stadium 3-5 liści 1-1,5 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha
II zabieg (oprysk): w stadium zawiązywania się główki 1,5-2 l GumiSil / 300-400 l wody / 1 ha Zwiększenie: – grubości i zwartości główek;
– zawartości cukrów; – wydajności główek do obrotu
towarowego o 6%; – zawartości witaminy C

Parametry jakościowe stymulatora wzrostu GumiSil-C

Lp. Wyszczególnienie Oznaczone w laboratorium (% w s.m)
1 PH w wodzie 8,1
2 Zawartość substancji organicznej 25
3 Zawartość azotu (N) 0,06
4 Zawartość fosforu (P) 0,65
5 Zawartość potasu (K) 1,7
6 Zawartość węgla organicznego 0,59